February 4, 2011

My Personal Obsession - Tattoos (part 2)

 Phoenix, ohnivý vták známy najmä z čínskej mytológie. Je symbolom znovuzrodenia, pretože ako je známe, vták phoenixa žije asi 500 rokov, počas svojho života sa však pravidelne vznieti, aby "vstal z popola". Ľudia si dávajú toto tetovanie väčšinou keď prežijú niečo, čo ich takmer položilo, ale dokázali znova vstať, vzchopiť sa a ísť ďalej. Tetovanie zobrazujúce phoenixa im má toto obdobie "znovuzrodenia" pripomínať. Aby vedeli, že je to už minulosť a jediným znakom v prítomnosti je phoenix.
 Tento vzor bol navrhnutý špeciálne pre jednu mladú ženu. Pri googlovaní mi okamžite "padol do oka" a osobne sa mi veľmi zapáčil, nevylučujem ani možnosť, že raz bude aj mojou súčasťou. Tetovanie zobrazuje opäť phoenixa, tentokrát spolu s brečtanom. Symboliku vtáka ohniváka sme si uviedli už pri predošlom vzore. Symbolika brečtana v tomto prípade ešte viac prehlbuje význam phoenixa a spolu tvoria mimoriadne hlbokú myšlienku. Mária, pre ktorú bolo tetovanie navrhnuté, pravdepodobne prežila niečo veľmi silné a ťažké pre jej osobnosť. Phoenix a brečtan symbolizujú nielen znovuzrodenie a prekonanie situácie, ale taktiež vytrvalosť a húževnatosť pri snahe o nový začiatok.
Anjel, strážca duší, z gréckeho slova "angeloi", čo v preklade znamená posol, bol oddávna považovaný za stvorenie postavené nad ľudskú bytosť. V biblickom význame je anjel Božím poslom alebo poslom Božej práce. Všeobecne prechovávame vieru, že každý človek má svojho anjela strážneho a ten ho stráži, napomáha mu v ťažkých situáciách. Nebol však stvorený ako neomylný, niekedy má sklon k hriechu, vtedy hovoríme o padlých anjeloch ako bol napríklad Satan. Tetovanie anjela nám môže pomôcť vo viere, že existuje nejaká vyššia bytosť, ktorá určitým spôsobom stráži naše činy.  Tak, ako mi 6 čínskych znakov pozdĺž mojej chrbtice pripomína kto som a čo mám, zišiel by sa mi anjel, ktorý by ma strážil a vták phoenixa s brečtanom, aby som sa nikdy nevzdávala, ale vždy zotrvala v boji. V boji proti svetu, proti iným, proti zásadám, proti zákazom, ktoré mi dávajú...a v boji proti mne samej...
1 comment: